PODRUČJE RADA CENTRA - VJEŠTAČENJA

 

- Prometno - tehnička

- kombinirana prometno - tehnička i sudsko - medicinska

- Kombinirana prometno - tehnička i toksikološka

- Kombinirana prometno - tehnička i traumatološka

- Procjena šteta na vozilima, strojevima i plovilima

- Vještačenja iz područja strojarstva i strojarskih postrojenja

- Procjena vrijednosti nekretnina i opreme u tvrtkama

- Vještačenja iz područja zaštite na radu

- Stručo sudjelovanje CENTRA u postupku mirenja

- Savjetovanje iz prometno - tehničkog te kombiniranog prometnog i medicinskog vještačenja

- Prijedlozi rješenja regulacije prometa i sanacije opasnih mjesta na prometnicama

SMJER DJELOVANJA CENTRA

 

Ulaskom Hrvatske u EUROPSKU UNIJU namjeravamo izraditi program za nabavku tehničkih instrumenata, naprava i pomagala za mjerenja na vozilima i stanja kolnika te podići pouzdanost razultata vještačenja na europsku razinu. Ovo iz razloga, što se koriste neki parametri "iz tablica", a vrijednosti nisu formalno uvrštavanje, nego moraju konvergirati stvarnom stanju.

Posebno je pitanje stanja kolnika i vozila s njegovim konstrukcijskim i tehničkim mogućnostima. Sud, odnosno vještaci u stručnom dijelu, gotovo isključivo se bave ponašanjem vozača, koji u najvećem broju slučajeva svojim ponašanjem i prouzroče prometnu nesreću, ali se ne smije zanemarivati činjenica da je:
CESTA + VOZILO + ČOVJEK = PROMET.

Nabavkom suvremene tehničke opreme, podigli bi kvalitetu očevida, ulaznih podataka i kvalitetu vještačenja, upozoravali na "neuralgične točke" na cestama i sudjelovali u njihovom saniranju pa time izravno utjecali na povećanje sigurnosti u prometu i smanjenju broja prometnih nesreća.

Kvaliteta vještačenja je u padu i sve više poprima formalno obilježje, umjesto suštinskog. Samo kvalitetno vještačenje nudi stvarnu rekonstrukciju događaja. Prometno - tehničko i sudsko - medicinsko vještačenje su temeljna podloga ustanovljenja činjeničnog stanja.