STRUČNI SURADNICI CENTRA

- Dr.sc. Joško Kovač, dipl. ing. - Stalni sudski vještak za strojarstvo, vozila i promet; 21212 Kaštel Sućurac, Tamunić 14, tel: 021 / 225 303, gsm: 098 / 321 328,
e-mail: cpv@st.t-com.hr

- Prof.dr.sc. Marija Definis - Gojanović dr. med. - Stalni sudski vještak za medicinu; 21000 Split, Mažuranićevo šet. 10 C, tel: 021 / 345 560, gsm: 091 201 64 31,
098 / 433 028, e-mail: marija.dg@gmail.com

- Ivan Štajner dr. med. - Stalni sudski vještak - traumatolog kirurg; 21000 Split, Tršćanska 26, tel: 021 424 216, gsm: 091 / 175 19 46

- Prof.dr.sc. Davorka Sutlović dipl. ing. - Stalni sudski vještak za toksikologiju i DNA analizu; 21000 Split, Kranjčivićeva 28, tel: 021 / 532 018, gsm: 098 / 953 49 34,
e-mail: dsutlov@kbsplit.hr

- Dr.sc. Anton Marović dr. med. - Stalni sudski vještak - neurolog; 21000 Split, Vukovarska 109 D, tel: 021 / 474 958, gsm: 098 / 422 952,
e-mail: anton.marovic@st.t-com.hr

- Jasminka Šarić dr. med. - Stalni sudski vještak - psihijatar, 21000 Split, Ljudevita Posavskog 12 B, tel: 021 / 475 211 , gsm: 091 / 885 76 17,
e-mail: jasminkasaric@hotmail.com

- Prof.dr.sc. Mihovil Biočić dr. med. - Stalni sudski vještak za opću kirurgiju, dječju kirurgiju, dječju traumatologiju i ostale ozljede dječje dobi, 21212 Kaštel Sućurac, Cesta dr. F. Tuđmana 149, tel: 021 / 224 952, gsm: 098 / 983 69 74,

- Goran Guteša dipl.ing. - Stalni sudski vještak za strojarstvo vozila i promet, 21000 Split, Gajeva 11 A, tel: 021 384 319, gsm: 091 / 194 76 03, 099 / 532 10 26,
e-mail: ggutesa@gmail.com

- Edisa Ercegović dr. med. - Stalni sudski vještak medicine rada i športa, 21000 Split, A. G. Matoša 2, tel: 021 / 386 915, gsm: 091 / 883 10 73,
e-mail: med.rada.edisa@gmail.com

- Ljubomir Kovač dipl.ing. - Stalni sudski vještak za strojarstvo vozila i promet, 21212 Kaštel Sućurac, Tamunić 14, tel: 021 / 225 303, gsm: 091 / 501 94 13,
092 / 286 89 93, e-mail: ljubomir.kovac1@gmail.com

- Petar Vrvilo ing. - Stalni sudski vještak za strojarstvo i brodogradnju, 21215 Kaštel Lukšić, Ulica Dr. Vjekoslava Omašića 5, tel: 021 / 228 016, fax: 021 / 222 880, gsm: 091 / 171 24 80, e-mail: petar.vrvilo@gmail.com