CENTAR ZA PROMETNA I TEHNIČKA VJEŠTAČENJA KAŠTEL SUĆURAC, TAMUNIĆ 14

Utemeljno i registrirano kod Trgovačkog suda u Splitu, rješenjem br: 4SU - 1179/2012 je na listi sudskih vještaka Županijskog suda u Splitu.

Tel: +385 21 225 - 303
Fax: +385 21 225 - 280
Gsm: +385 98 321 - 328

Uredovno vrijeme: Ponedjeljak - Petak
ujutro od 9.00 do 12.00 i popodne od 17.00 do 20.00 sati

Zašto potreba za vješačenjem?

Prijevozna sredstva jedan su od temeljnih čimbenika razvoja suvremene civilizacije i blagostanja.
Suvremeni promet ima i određene štetne utjecaje na čovjeka i njegovu okolinu, od čega je najznačajniji VELIK BROJ PROMETNIH NESREĆA. Procjenjuje se da na svijetu godišnje smrtno strada preko 300 tisuća ljudi i preko 10 milijuna je teže ili lakše ozlijeđeno. Nakon nastanka nesreće se vode postupci, a za to je potrebna prometno - tehnička analiza, koje su danas sve zahtjevnije.

Hrvatska i Europska unija

Sada kada je Hrvatska članica Europske unije namjeravamo izraditi program na nabavku tehničkih instrumenata, naprava i pomagala za mjerenje na vozilima i stanja kolnika te podići pouzdanost rezultata vještačenja na europsku razinu. Ovo iz razloga, što se koriste neki parametni "iz tablica", a vrijednosti nisu formalno uvrštavanje, nego moraju konvergirati stvarnom stanju.
U odnosu na ostale zemlje EU mi u Hrvatskoj prednjačimo po ugroženosti cestovnog prometa.

Kombinirana vještačenja!

Sve češća je potreba za kombinirano prometno - tehničko i sudsko - medicinsko vještačenje, zbog toga stručni tim CENTRA čine i vještaci medicinskih struka.
Time CENTAR ima mogućnosti za timska i interdisciplinarna vještačenja.
Uspostavlja se suradnja s HDSV-om (Hrvatskim društvom sudskih vještaka) na organiziranju savjetovanja, a uspostaviti će se suradnja s fakultetima iz područja rada CENTRA. U programu je stručna edukacija budućih vještaka te predavanja, seminari i stručne radionice za postojeće vještake.